VARFÖR COACHING

Du presterar på arbetet och hemma och där emellan finns

en önskan om återhämtning, tid för att ta hand om dig själv, till att reflektera och drömma.

Din dröm kanske är att byta jobb, att jobba mindre, att veta vad du vill, att fundera över vad som

är viktigt i ditt liv, våga starta ett företag, resa utomlands, förändra din

livssituation eller kanske en kombo av allt ovan.

Det handlar inte om att du behöver ha specifika drömmar utan det handlar om att ta dig från en plats, som kanske redan är rätt bra (eller inte) och göra den härligare. Att göra saker och hitta steg som kan få dig att må bättre än vad du redan gör, komma närmare dina mål och dina drömmar, få dig att ändra på något som du inte tycker är så härligt i ditt liv just nu, hjälpa dig att fatta beslut som leder dig framåt, hjälpa dig att komma på vad det är du vill, vad som får dig att må bra, får dig att vara glad.


Coaching är en effektiv och individuellt anpassad process för att utvecklas som person. Coaching är till för dig som vill utvecklas utifrån dina egna unika förutsättningar. Det är du som person som står i centrum och det är du och de frågor och dilemman som du har som är utgångspunkten.


Coaching handlar om att utgå från nuläget och fokusera på vad du vill i framtiden. Coaching är ett effektivt sätt för dig att nå dina mål samtidigt som det stärker din självinsikt, självförtoende och självkänsla. Med andra ord kärlek till dig själv. Självkärlek.
Under coachingen samtalar och reflekterar vi över det som är angeläget för dig i din livssituation (och/eller i din yrkesroll). Arbetet kan inriktas på hanteringen av konkreta problem och uppgifter, men syftar alltid till att utveckla insikter och färdigheter som är värdefulla i ett helhetsperspektiv.


Som coach använder jag metoder och redskap som gör det lättare för dig att bli medveten om och sortera och klargöra dina egna tankar, känslor och handlingar. Coaching handlar om att förstå sina mönster, varför du reagerar som du gör i vissa situationer och hur kan du göra för att skapa små och stora handlingar som tar dig närmare dina mål.  Tillsammans kartlägger vi din situation, tydliggör vad som främjar dig och hindrar dig i dagsläget. Denna analys ligger sedan till grund för din handlingsplan.


Jag är din sparringpartner på vägen och hjälper dig att hålla ett tydligt fokus i ditt arbete mot målet. Coaching hjälper dig att hitta vägen och verktygen för att få/nå det du vill och min roll som coach är att ge dig support, stöd, pepp, heja-rop och hjälp för att våga ta steget till utveckling och förändring.
LÅT OSS SKAPA NÅGOT JÄVULSKT BRA TILLSAMMANS!